Pengenalan Dan Logo


















  • Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman adalah sebuah pusat jagaan berkediaman persendirian yang menjalankan aktiviti MEMBERI PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM DAN MISKIN SECARA PERCUMA
PENGENALAN LOGO

  • Logo Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman adalah terhasil dari bentuk hati yang berwarna biru dan dilingkari warna emas yang mengikut bentuk hati tersebut.

Maksud Logo


  • Bentuk Hati membawa maksud kasih sayang yang ikhlas
  • Warna Biru membawa maksud perpaduan atau muafakat
  • Lingkaran Warna Emas membawa maksud hargai dan ambil berat