Matlamat Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman

Matlamat Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman

  • Menjadi sebuah Pusat Jagaan yang bertanggungjawab dan amanah didalam kerja-kerja memberi perlindungan, pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak yatim dan miskin tanpa mengabaikan apa-apa yang terkandung didalam Akta kanak-kanak 2001 dan Akta Pusat Jagaan 1993.


  • Menjadi sebuah Pusat Jagaan yang paling selamat bagi kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim dan miskin untuk mendapatkan perlindungan.


  • Menjadi sebuah Pusat Jagaan yang menyediakan kemudahan terlengkap bagi kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim dan miskin khasnya untuk mendapatkan pendidikan dan pendedahan kepada IT dan sebagainya.


  • Menjadi sebuah Pusat Jagaan yang paling berkebolehan membentuk akhlak kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim khasnya bagi yang telah mengalami masalah disiplin atau yang telah terjebak dalam gejala sosial.


  • Menjadi sebuah Pusat intergrasi bagi kanak-kanak amnya atau anak-anak yatim dan miskin khasnya terhadap permasalahan yang mereka alami serta membantu menyelamatkan mereka dari penderaan, pencabulan dan seumpamanya dengan merujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat.


  • Berusaha menjadi sebuah Pusat Jagaan yang mendapat pengiktirafan ISO.