Dasar dan Konsep Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman
Dasar Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman


 1. Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman sedia membantu anak-anak yatim , miskin dan terabai dari segi memberi perlindungan, pengasuhan dan pendidikan. Anak-anak ini akan dibantu sehingga mencapai sekurang-kurangnya diploma atau mampu berdikari sendiri.

 2. Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman akan membantu kesemua anak-anak yatim dan miskin yang layak tidak mengira latarbelakang pendidikan atau disiplin anak-anak tersebut semasa sebelum anak-anak berkenaan diambil.

 3. Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman hanya akan menerima anak-anak yang berumur bawah 12 tahun kecuali keluarga berkenaan mempunyai abang atau kakak yang berumur lebih 12 tahun, maka kesemua mereka akan diterima masuk.


 4. Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman menegah atau tidak mengamalkan kutipan derma atau apa juga kegiatan yang berbentuk kutipan derma atau penjualan barangan oleh kanak-kanak yang berada di bawah jagaan pusat.

 5. Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman akan memberi pendidikan akademik dan pendidikan agama yang sebaiknya sehingga mendapat sekurang-kurangnya diploma dan akan memantau anak-anak ini sehingga berumur 21 tahun.

Konsep Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman


 1. Mengamalkan dan memupuk rasa kasih sayang antara pengasuh dan anak-anak dibawah jagaan dan mendengar pemasalahan mereka.
 2. Mewujudkan suasana seperti rumah dengan mengikuti jadual aktiviti harian yang selesa.
 3. Mengamalkan sistem undian dikalangan anak-anak ini bagi mengetahui apa yang diperlukan dan yang disukai atau yang tidak disukai serta berbincang bagi mendapat kata sepakat.
 4. Mengamalkan konsep berbincang atas segala permasalahan yang ditimbulkan atau masalah displin oleh mereka dan akan mendenda sekiranya perlu atau melakukan kesalahan berulang.
 5. Memberi kelonggaran berhubung dengan masyarakat luas bagi tujuan tidak menyisihkan mereka.
 6. Memberi peluang menceburkan diri dalam aktiviti luar asrama seperti disekolah atau yang dikendalikan oleh badan kerajaan atau bukan kerajaan.
 7. Mengadakan aktiviti bersama seperti gotong royong, permainan dan sebagainya.